OBSERWACJE I POMIARY PEDAGOGICZNE W SZKOLE JAKO REALIZACJA ZALECEŃ NOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia:

  • wymagania zawarte w aktach prawnych-analiza obowiązków nauczycieli i wychowawców;
  • warunki i zasady prowadzenia obserwacji i pomiaru w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć szkolnych;
  • narzędzia pomiaru i diagnozy pedagogicznej wartościowe z punktu widzenia praktyki szkolnej;
  • włączanie rodziców i opiekunów proces obserwacji ucznia.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie