Nasza oferta






OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – JAK WYKORZYSTYWAĆ JEGO ELEMENTY W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Uczestnicy poznają ideę oceniania kształtującego i dwa jej podstawowe elementy, czyli planowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz rolę informacji zwrotnej w procesie uczenia się uczniów. Uczestnicy będą przygotowani do wprowadzania elementów oceniania kształtującego
w swojej pracy w szkole. Dyrektor szkoły otrzymuje od edukatora informację zwrotną na temat szkolenia, a miesiąc po szkoleniu konsultant naszej placówki kontaktuje się z dyrektorem szkoły, prosząc o jego opinię na temat przydatności szkolenia.

Zagadnienia:

  • pomóc nauczycielom w analizowaniu stosowanych przez nich technik zadawania pytań
  • i rodzajów zadawanych pytań;
  • określić cechy efektywnego zadawania pytań;
  • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań kluczowych;
  • ćwiczenie umiejętności oceny koleżeńskiej i samooceny uczniów;
  • wypracowanie strategii wprowadzania oceniania kształtującego w szkole.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych