Nasza oferta


Oprogramowanie SMART

alt

OPROGRAMOWANIE SMART NOTEBOOK

alt

Najważniejsze cechą wyróżniającą produkty firmy SMART Technologies:

  • Dostarczane bezpłatnie z tablicą
  • Łatwość instalacji i intuicyjność obsługi.
  • Wraz z tablicą SMART Board dostarczany jest pakiet aplikacji w języku polskim
  • Licencja na ten produkt pozwala instytucji posiadającej jedną tablicę na instalacje aplikacji na czterech komputerach.
  • Pozwala on na samą współpracę tablicy z komputerem, jak również na obracanie, przesuwanie oraz zmianę rozmiaru rysunków i notatek, definiowanie łączy dla obiektów, wstawianie wzorców tła oraz obrazów z wewnętrznej galerii programu.
  • Ponadto możemy pozyskać dowolny wyświetlany obraz i wykorzystać go w prezentacji.
  • Co najważniejsze wszystko co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) może zostać zapisane do dalszej edycji.
  • Możemy również wyeksportować materiał do takich formatów plików jak PDF, HTML, PPT lub jako oddzielne pliki graficzne JPG, PNG, GIF, BMP, w celu przekazania go słuchaczom.
  • Do prezentacji możemy wstawić pliki Macromedia Flash, konwertować pismo odręczne na tekst, selektywnie ujawniać informacje umieszczonych na ekranie.
  • Można wpisywać i zachowywać notatki wykonane przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW).