PEDAGOGIKA ZABAWY W PRZEDSZKOLU

Dzięki wykorzystaniu pedagogiki zabawy nauczyciel może osiągnąć trwalszą integrację grupy, której członkowie potrafią respektować przyjęte przez siebie zasady, czują się bezpiecznie, akceptują siebie i są wyrozumiali dla innych, wykazując przy tym twórczą inicjatywę w różnorodnych działaniach.
Zagadnienia:

  • zapoznanie z celami, formami i metodami pedagogiki zabawy;
  • zastosowanie materiału metodycznego w praktyce podczas zabaw:
  • – integracyjnych;
  • – rozluźniających;
  • – tanecznych;
  • – fabularyzowanych.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie