PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ZGODNIE Z NOWYMI WYMAGANIAMI- WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Informujemy , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy pracodawca jest zobowiązany co 4 lata do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie udzielania i pomocy przedmedycznej. Pracownicy po tym okresie powinni mieć odnowiony certyfikat potwierdzający ich umiejętności w tym zakresie.

Zagadnienia:

 • Akty prawne odnoszące się do obowiązku udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu wypadku.
 • Ocena podstawowych funkcji życiowych.
 • Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci przytomnych i nieprzytomnych.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i noworodków.
 • Ułożenie w pozycji bezpiecznej.
 • Typowe urazy występujące u dzieci:
 • krwotoki;
 • rany ;
 • ukąszenia, pokąsania;
 • ciała obce w oku, uchu, nosie,;
 • złamania;
 • urazy czaszkowo – mózgowe;
 • urazy klatki piersiowej i brzucha.
 • Upadki z wysokości.
 • Zadławienie.
 • Oparzenia termiczne i chemiczne.
 • Porażenie prądem elektrycznym.
 • Przechłodzenia i odmrożenia.
 • Zatrucia środkami czyszczącymi, tabletkami, roślinami, alkoholem.
 • Wstrząsy – rodzaje i postępowanie.
 • Utrata przytomności.
 • Postępowanie ratownicze w przypadku epilepsji.
 • Prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w placówce.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 48 zł od osoby – cena tylko dla nauczycieli.
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.