POCZUJ, PRZEŻYJ I UŚMIECHNIJ SIĘ, CZYLI ZABAWY DRAMOWE W PRZEDSZKOLU

Mówiąc o efektywności dramy wskazuje się, że jest ona skuteczną metodą pracy, gdyż angażuje nie tylko umysł, ale także serce, czyli uczucia. Identyfikację i utożsamienie z odgrywanymi podczas improwizacji postaciami to właściwie istota dramy. Drama jest obecnie uważana za jedną
z najbardziej efektywnych metod edukacyjno – profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.
Zagadnienia:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
  • przezwyciężanie nieśmiałości wśród dzieci;
  • projektowanie zadań dramowych;
  • kształceni wypowiedzi niewerbalnych;
  • wyzwalanie, identyfikowanie i nazywanie emocji;
  • pobudzanie ekspresji twórczej.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie