POCZUJ, PRZEŻYJ I UŚMIECHNIJ SIĘ, CZYLI ZADANIA DRAMOWE W SZKOLE

Zagadnienia:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
  • przezwyciężanie nieśmiałości wśród dzieci;
  • projektowanie zadań dramowych;
  • kształceni wypowiedzi niewerbalnych;
  • wyzwalanie, identyfikowanie i nazywanie emocji;
  • pobudzanie ekspresji twórczej.

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie