Nasza oferta


POMAGANIE MĘCZY? WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pracując z ludźmi zaczynają odczuwać zmęczenie i wyczerpanie. W trakcie kursu dowiedzą się, jak skutecznie przeciwdziałać skutkom przeciążenia pracą. Sprawdzą poziom własnego wypalenia zawodowego i otrzymają szansę oraz fachową pomoc w planowaniu zmian dotyczących zmęczenia pracą.

Zagadnienia:

  • diagnoza stopnia wypalenia zawodowego – test;
  • analiza czynników wypalenia zawodowego;
  • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wykorzystania technik asertywności,
  • diagnoza indywidualnego poziomu stresu – test;
  • nauka organizacji i świadomego planowania czasu w pracy i poza nią;
  • budowanie indywidualnego systemu wsparcia.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie