Nasza oferta


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DOKUMENTACJI I PRAKTYCE

Zagadnienia

  • obowiązki i zadania dyrektora placówki w obszarze organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
  • procedury i harmonogram działań nauczycieli w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
  • gotowe modele wsparcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną
  • dokumentacja procesów organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzory, druki, regulaminy
  • zmiany w dokumentacji przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zmian w statucie
  • zakres współpracy z rodzicami w celu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych