Nasza oferta


POZALEKCYJNE FORMY WSPIERANIA PROCESÓW INDYWIDUALIZACJI (ELEMENTY MUZYKOTERPAII, KOLOROTERAPII, BIBLIOTERAPII, KREATYWNEGO MYŚLENIA I ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI)

Zagadnienia:

  • charakterystyka problemów wychowawczych;
  • zapoznanie z sylwetką dziecka zalęknionego;
  • poznanie schematu powstawania lęku;
  • analiza uwarunkowań wywołujących lęki;
  • nabycie umiejętności dobierania właściwego repertuaru tekstów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem literatury dziecięcej.
  • zapoznanie z terapeutycznymi walorami kolorów;
  • projektowanie zajęć opartych na terapii kolorem;
  • uświadomienie wpływu kolorów na rozwój sfery emocjonalnej człowieka.
  • pojęcie muzykoterapii, poznanie możliwości wykorzystania tej metody pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • poznanie wybranych technik muzykoterapii szczególnie przydatnych w pracy nauczyciela;

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych