POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA PRZEDSZKOLI

Zagadnienia:

  • rodzaje funduszy strukturalnych pozyskiwanych z Unii Europejskiej;
  • co to jest Europejski Fundusz Społeczny?
  • sektorowy Program Operacyjny Rozwoju zasobów Ludzkich;
  • przygotowanie projektu EFS;
  • praktyczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego;
  • etapy oceny projektów.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 80 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie