Nasza oferta


PROCESY OCENIANIA A INDYWIDUALZACJA – DOKUMENTACJA I PRAKTYKA SZKOLNA

Warsztat przeznaczony jest między innymi dla Rad Pedagogicznych, które chcą uporządkować swoją dokumentację, wiadomości i nabyć umiejętności sprawnego, a zarazem motywującego i zgodnego z przepisami oceniania uczniów.

Zagadnienia:

  • wymagania prawa oświatowego a procesy oceniania w szkole
  • wpływ zasad i sposobów oceniania uczniów a procesy indywidualizacji na poziomie klasy
  • procesy oceniania a pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • dokumentacja dyrektora szkoły i nauczyciela w zakresie oceniania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem statutu szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania i KIPU

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych