Procesy zachodzące w przedszkolu

ROZPOZNAWANIE I KOREKCJA WAD WYMOWY U DZIECI W CODZIENNEJ PRACY NAUCZYCIELA

Szkolenie pomaga wychowawcom w zrozumieniu istoty, objawów oraz przyczyn powstawania wad wymowy. Pomaga jednocześnie zdiagnozować zaburzenia artykulacyjne, podając jednocześnie praktyczne wskazówki, co do zabaw i ćwiczenia usprawniających narządy artykulacyjne oraz funkcję słuchową dzieci. Zajęcia mają na celu wyjaśnić państwu pojęcie „wada wymowy”, zapoznawać z istotą i objawami różnych postaci wad wymowy. Wskazać sposoby badania mowy dziecka przez nauczyciela w oparciu o przykładowe kwestionariusze. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną ćwiczenia usprawniających narządy  artykulacyjne oraz wspomagających rozwój mowy...

więcej informacji

ŚWIAT INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH METODĄ BATIA STRAUSS

Instrumenty perkusyjne są najstarszymi instrumentami znanymi w historii, gdyż ich prototypy pojawiły się już w kulturach pierwotnych. Gra na instrumentach jest jedną z najbliższych dziecku form aktywnego obcowania z dźwiękiem i rytmem. Zabawy z tymi instrumentami kształcą przede wszystkim poczucie rytmu, uwrażliwiają na dźwięk i ruch oraz pobudzają wyobraźnię. W metodzie aktywnego słuchania muzyki, Batia Strauss, kierując się poziomem rozwoju psychofizycznego dziecka, dopasowała żywą dziecięcą aktywność ruchową, taneczną i instrumentalną do wspaniałych dzieł muzyki klasycznej. Zagadnienia:...

więcej informacji

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole największy wpływ na jego sukcesy i ewentualne trudności ma gotowość emocjonalna i umysłowa, jaką osiągnęło w dotychczasowym rozwoju. Każdy nauczyciel szkoły podstawowej oraz przedszkola biorący udział w tym szkoleniu ma okazję pogłębić swoją wiedzę, umiejętności oraz wzbogacić warsztat pracy o nowe narzędzia diagnostyczne, a tym samym w pełni dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb dzieci. Zagadnienia: zapoznanie z warunkami i zasadami prawidłowego diagnozowania gotowości szkolnej dzieci; pogłębienie umiejętności tworzenia oraz wykorzystywania...

więcej informacji

„NAUKA CZYTANIA WG METODY prof. J. CIESZYŃSKIEJ”

Moduł I Nauczyciele coraz częściej stają przed trudnym zadaniem niesienia pomocy dzieciom, dla których nauka czytania jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w ramach edukacji elementarnej. Warto zadać sobie pytanie: czy dominujące obecnie w dydaktyce metody nauki czytania spełniają oczekiwania nauczycieli a przede wszystkim potrzeby dzieci? Zapraszamy nauczycieli przedszkola oraz kształcenia zintegrowanego na kurs nauki czytania wg metody prof. Cieszyńskiej. Każdy uczestnik otrzyma skrypt z materiałami przydatnymi na zajęciach z dziećmi i będzie miał możliwość uczestniczenia w...

więcej informacji

WPROWADZENIE DZIECKA W ŚWIAT PISMA LUB ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WEDŁUG KONCEPCJI DR IRENY MAJCHRZAK

Każdy nauczyciel stara się w swoich poszukiwaniach uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów. Dlatego też trudno wybrać i stosować stale te same metody pracy. Kolejny raz proponujemy abyście Państwo poszerzyli repertuar technik i narzędzi, jakie wykorzystujecie na zajęciach. Zapraszamy na kolejny warsztat, którego temat jest odpowiedzią na pytanie: „czy można zrezygnować z tworzenia sojuszu metod w pracy z dziećmi?” Zagadnienia: zapoznanie z teoretycznymi założeniami metody nauki czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak; praktyczny udział w formach poszczególnych etapów...

więcej informacji

TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać” powiedział A. de Saint – Ex. W myśl tego, warsztaty pokażą jak z wykorzystaniem m.in. abstrahowania, dokonywania skojarzeń, transformacji, rozumowania indukcyjnego, dedukcyjnego, metaforyzowania, można kształtować twórczość jednostki. Zapraszamy na warsztaty, które ukażą uczestnikom, w jaki sposób na każdych zajęciach można wykorzystać repertuar zaprezentowanych pomysłów, które posłużą rozwijaniu twórczości małego dziecka. Zagadnienia: zapoznanie z zasadami tworzenia warsztatu pracy twórczej dzieci; poznanie różnych sposobów rozwiązań metodycznych służących rozwijaniu twórczej aktywności...

więcej informacji