Nasza oferta


Procesy zachodzące w szkole lub placówce

SZKOLENIE JAK PRACOWAĆ METODĄ PROJEKTU EDUKACYJNEGO W SZKOLE

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 2008 roku stworzyła konieczność sięgnięcia po nowe metody nauczania. Określone w niej cele nauczania, najważniejsze umiejętności oraz wymagania ogólne i szczegółowe do poszczególnych przedmiotów, a wreszcie zalecane warunki i sposoby realizacji otworzyły możliwość zmiany tradycyjnego modelu nauczania. Dając tym samym możliwość wykorzystania przez szkoły metody projektu edukacyjnego, do realizacji powyższych założeń. Metoda zespołowego projektu edukacyjnego jest szczególnie odpowiednim sposobem kształcenia na III i IV etapie edukacyjnym. Szkoła, a szczególnie wychowawcy,...

więcej informacji

NADZÓR PEDAGOGICZNY

I stało się! Minister Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym! Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). Celem rozporządzenia jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego z ukierunkowaniem jego sprawowania na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej zarówno szkół, jak i placówek. Jak sobie z tym poradzić? Proponujemy Państwu szkolenie, które...

więcej informacji

KOLOROTERAPIA NA ZAJĘCIACH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Koloroterapia (chromoterapia) była znana i praktykowana już w starożytności. Od wieków używano wiedzy o kolorach do przywracania harmonii w organizmie człowieka. Kolory otaczają nas zewsząd jednak nie zawsze jesteśmy świadomi tego, jaką niosą ze sobą siłę i potencjał. Warsztat ten, przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, chcących wykorzystywać terapeutyczną moc barwy na zajęciach, nauczyć się jak stymulować lub wyciszać uczniów podczas zajęć, jak projektować ciekawe lekcje z wykorzystaniem biblioterapii, dramaterapii, plastykoterapii w pracy i terapii kolorem. Zagadnienia: zapoznanie z...

więcej informacji

MUZYKOTERAPIA – 101 POMYSŁÓW NA PRACĘ Z DZIEĆMI

Moduł I Dlaczego muzyka jest nam bliska? Za pomocą jakich środków można nawiązać kontakt z dzieckiem wycofanym? Jak uporządkować myśli dziecka z ADHD, czy ukoić lęk przed trudnymi sytuacjami szkolnymi? W jaki sposób rozmawiać o problemach tworząc atmosferę bezpieczeństwa? Zapraszamy na warsztaty, które dają odpowiedź na powyższe pytania – metaforyczną – za pomocą muzyki. Muzyka tworzy płaszczyznę porozumienia, omija świadome postrzeganie, dociera do głębi, daje wsparcie i poczucie zrozumienia. Warsztaty wyposażą Państwa w  gotowe pomysły...

więcej informacji

EMISJA GŁOSU

Poznaj możliwości swojego głosu, techniki zapewniające prawidłową emisję, sprawdź jak możesz ułatwić sobie życie i rozwijać się. Zapraszamy na warsztat, na którym dowiesz się jak zadbać o swój głos, jak swoim głosem możesz wywierać wpływ na innych, a także będziesz miał możliwość zdiagnozowania swoich potrzeb i potencjału. Otrzymasz przy tym zestawy ćwiczeń i materiałów przydatnych, nie tylko w pracy nad własnym głosem i dykcją, ale również w procesie dydaktycznym. Zagadnienia: przedstawienie prawidłowych warunków emisji głosu, przyczyny...

więcej informacji

RODZICE PARTNERAMI SZKOŁY – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI RODZICÓW

Warto, aby każdy nauczyciel wiedział, jakie pułapki na niego czyhają np. ze strony rodzica agresywnego, nieufnego, pretensjonalnego lub manifestującego poczucie własnej wyższości. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka i opiera się o doświadczenia, a także rzetelną wiedzę pedagogiczno – psychologiczną. Zagadnienia: poznanie wybranych stylów i technik komunikowania się z rodzicem; nabycie wiedzy na temat radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z udziałem rodziców; poznanie możliwości diagnozowania typów rodzica; zapoznanie się ze sposobami wychodzenia z sytuacji konfliktowych; radzenie...

więcej informacji

INDYWIDUALIZACJA PROCESÓW NAUCZANIA W PRAKTYCE I DOKUMENTACJI SZKOŁY

Zagadnienia: wymagania prawa oświatowego – zadania dyrektorów i nauczycieli pisanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego (IPET) i plan działań wspierających PDW (IPR) na potrzeby ucznia i uwzględniające wymagane zalecenia tworzenie kart indywidualnych potrzeb zgodnych z rozporządzeniem MEN programy nauczania a indywidualizacja procesu nauczania metody, zasady i formy nauczania w procesie indywidualizacji metody organizacji nauczania – jak indywidualizować w praktyce diagnoza i obserwacja a proces indywidualizacji sposoby i narzędzia badania predyspozycji dzieci prawidłowa analiza dokumentacji – opinii...

więcej informacji

TRADYCJE REGIONALNE A TRADYCJE EUROPEJSKIE – W ZABAWACH PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH I RUCHOWYCH DLA DZIECI

Efektem zajęć są wytwory stanowiące elementy dekoracyjne związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Zagadnienia: poznanie kolejności realizowania treści związanych z edukacją regionalną i europejską w przedszkolu oraz w szkole; Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

JAK BUDOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI STARE PROBLEMY – NOWE ROZWIĄZANIA – WSPIERANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI

Zagadnienia: poznanie zasad efektywnej komunikacji międzyludzkiej; wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych; prezentacja pomysłów na prowadzenie spotkań z rodzicami; wymiana doświadczeń dotyczących sposobów aktywizowania rodziców.   Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – PRZYMUS, KONIECZNOŚĆ CZY SOJUSZ Z WYBORU

Szczególna uwaga będzie zwrócona na praktyczne umiejętności komunikacyjne z pogranicza obszarów: wywierania wpływu, świadomego kreowania wizerunku, asertywnego stylu reagowania na agresję. Umiejętności, które przydatne są zwłaszcza podczas przeprowadzania rozmów z rodzicem oporującym, roszczeniowym, agresywnym. Zagadnienia: diagnoza wzajemnych oczekiwań na płaszczyźnie rodzic- szkoła różnorodność „osobowości” rodzicielskich i postaw wobec szkoły analiza współczesnych problemów rodziny w kontekście współpracy ze szkołą jak nawiązać dobry kontakt i zachęcić do wspołpracy wzbogacanie umiejętności interpersonalnych zasady skutecznej komunikacji na płaszczyźnie ról:...

więcej informacji