PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY – OBWIĄZKI DYREKTORA I NAUCZYCIELI ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Każdy nauczyciel, wychowawca a przede wszystkim dyrektor przedszkola zobowiązany jest do przestrzegania określonych procedur działania
i zabezpieczania dziecka przed jakimikolwiek przejawami przemocy.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę, rozwiązać problemy i poznać praktyczne sposoby reagowania i działania służące przeciwdziałaniu przemocy.

Zagadnienia:

  • zmiany prawa i wynikające z nich obowiązki dyrektora oraz rady pedagogicznej;
  • współpraca z rodzicami w świetle obowiązujących zapisów ustawy;
  • współpraca z środowiskiem lokalnym w świetle obowiązujących zapisów ustawy;
  • przykładowa dokumentacja placówki, w tym dokumentacja dyrektora i nauczyciela przedszkola.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 49 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidaulnie.