PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Sytuacje kryzysowe to nie zawsze wielkie katastrofy i nieszczęścia, ale też drobne niedopatrzenia, pomyłki, a nawet plotki, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Kryzysy wymuszają szybkie decyzje, nierzadko w warunkach presji czasu. Natychmiast dostrzega je otoczenie – w tym szczególnie media i środowisko rodziców. Otoczenie domaga się informacji i ponagla do działania. Nietrudno wówczas o podjęcie błędnej decyzji. W konsekwencji placówka traci wypracowany dotąd wizerunek, wiarygodność oraz zaostrza relacje z otoczeniem. Sprawne rozwiązanie sytuacji kryzysowej to umiejętność podjęcia walki na słowa – kto pierwszy ją podejmie – ten wpływa na opinię publiczną i massmedia.
Szkolenie z zakresu public relations w sytuacjach kryzysowych adresowane jest w szczególności do osób odpowiadających za kreowanie wizerunku placówki oświatowej.

Szkolenie składa się z dwóch części.

Prowadzi je specjalista do spraw public relations.

W części teoretycznej podejmuje następujące zagadnienia:

  • zarządzanie sytuacją kryzysową;
  • rodzaje kryzysów;
  • przebieg sytuacji kryzysowej;
  • uczestnicy kryzysów;
  • zasady etyczne obowiązujące w kryzysie;
  • program interwencji kryzysowej;
  • komunikacja w sytuacji kryzysowej.
  • W części praktycznej przybiera formę studium przypadku.

Korzyści płynące ze szkolenia:

  • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych;
  • umiejętność budowania strategii komunikacyjnej placówki w sytuacji kryzysu;
  • utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy w sytuacji kryzysowej;
  • umiejętność przeprowadzania trudnych rozmów z mediami, współpracownikami i innymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie