PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Sytuacje kryzysowe to nie zawsze wielkie katastrofy i nieszczęścia, ale też drobne niedopatrzenia, pomyłki, a nawet plotki, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Kryzysy wymuszają szybkie decyzje, nierzadko w warunkach presji czasu. Natychmiast dostrzega je otoczenie – w tym szczególnie media i środowisko rodziców. Otoczenie domaga się informacji i ponagla do działania. Nietrudno wówczas o podjęcie błędnej decyzji. W konsekwencji placówka traci wypracowany dotąd wizerunek, wiarygodność oraz zaostrza relacje z otoczeniem. Sprawne rozwiązanie sytuacji kryzysowej to umiejętność podjęcia walki na słowa – kto pierwszy ją podejmie – ten wpływa na opinię publiczną i massmedia.
Szkolenie z zakresu public relations w sytuacjach kryzysowych adresowane jest w szczególności do osób odpowiadających za kreowanie wizerunku placówki oświatowej.

Szkolenie składa się z dwóch części.

Prowadzi je specjalista do spraw public relations.

W części teoretycznej podejmuje następujące zagadnienia:

 • zarządzanie sytuacją kryzysową;
 • rodzaje kryzysów;
 • przebieg sytuacji kryzysowej;
 • uczestnicy kryzysów;
 • zasady etyczne obowiązujące w kryzysie;
 • program interwencji kryzysowej;
 • komunikacja w sytuacji kryzysowej.
 • W części praktycznej przybiera formę studium przypadku.

Korzyści płynące ze szkolenia:

 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 • umiejętność budowania strategii komunikacyjnej placówki w sytuacji kryzysu;
 • utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy w sytuacji kryzysowej;
 • umiejętność przeprowadzania trudnych rozmów z mediami, współpracownikami i innymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych