Nasza oferta


Realizacja nagrań z wykorzystaniem sprzętu audio-video

Warsztaty FOTO/VIDEO pozwolą w praktyczny sposób wykorzystać sprzęt zakupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. 

Program szkolenia:

  • Stosowane formaty plików audio-wideo.
  • Ustawienia aparatu w zakresie rozdzielczości, balansu bieli, zoomu oraz innych parametrów kluczowych w trakcie realizacji nagrań.
  • Dostosowanie parametrów nagrywania do efektu, który chce się uzyskać.
  • Praca z statywem filmowym.
  • Ustawienie gimbala z aparatem aby zachować płynność obrazu podczas ruchu.
  • Zasady pracy z mikrofonami, kiedy wybrać kierunkowy, a kiedy krawatowy.
  • Konfiguracja nadajnika, odbiornika i mikrofonu krawatowego.
  • Stosowanie oświetlenia w trakcie realizacji nagrań, odpowiednie ustawienie światła.
  • Wykorzystanie dostępnych narzędzi do zbudowania planu filmowego.
  • Podstawowy montaż filmów w oprogramowaniu do obróbki audio-wideo.

W ramach szkolenie zostanie przekazany na okres 3 miesięcy dostęp do kursu z obsługi programu do montażu filmów Adobe Premiere PRO. 

Cena - 2700 zł brutto*

Cena szkolenia może ulec zmianie ze względu na koszt dojazdu prowadzącego.