SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Zapraszamy na nie wszystkich tych, którzy pragną bardziej świadomie i profesjonalnie wykorzystywać swoje zdolności w celu budowania własnego autorytetu, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.

Zagadnienia:

  • uświadomienie sobie mocy pierwszego wrażenia i powitania,
  • poszerzenie zdolności interpersonalnych oraz intrapersonalnych,
  • rozpoznanie w sobie zdolności wywierania wrażenia na innych – ćwiczenia,
  • rozwinięcie umiejętności efektywnej autoprezentacji jako nauczyciel – ćwiczenia,
  • poznanie technik autoprezentacyjnych, zalet i zagrożeń w ich stosowaniu.

 Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie