System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli

Szanowni Państwo,

29 maja 2018 r. Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska podpisała Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

W związku z tym, mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę zakupu programu „System Sokrates Generator oceny pracy nauczyciela”.  Jest to program on-line, który pozwala dyrektorowi przedszkola, szkoły lub zespołu na proste i szybkie dokonanie oceny nauczyciela. Nasz program umożliwia ocenę pracy nauczycieli na wszystkich stopniach awansu, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora placówki.

Głównym założeniem naszego programu jest maksymalne uproszczenie procesu oceniania, a szczególny nacisk położyliśmy na wydruk gotowych dokumentów, możliwość dostosowania do regulaminu pracy placówki. Program, krok po kroku, prowadzi dyrektora przez całą procedurę. W każdym momencie dyrektor ma możliwość zapisu stanu oceny oraz powrotu do wcześniejszych etapów procesu. Dodatkowo, wszelkie dane są zapisywane na zewnętrznym serwerze, umożliwiając dostęp do programu z każdego miejsca. Jedynym wymaganiem jest dostęp do Internetu.

Aby ułatwić proces oceny pracy nauczyciela, przygotowaliśmy gotowy system, w ramach którego można przygotować ocenę pracy nauczyciela na podstawie punktacji i przedziałów procentowych określonych w Rozporządzeniu MEN z dn. 29 maja 2018 r. Program automatycznie generuje gotowe dokumenty, a w szczególności ocenę pracy każdego nauczyciela wraz z propozycją uzasadnienia.

Więcej informacji o programie "System Sokrates Generator oceny pracy nauczyciela" znajdą Państwo na stronie

 

www.systemsokrates.pl