TAŃCE RÓŻNYCH STRON ŚWIATA-REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRAKTYCE

Zagadnienia:

  • organizacja warsztatu pracy
  • wymagania nowej podstawy programowej a praktyczne możliwości realizacji celów na lekcjach wychowania fizycznego
  • metodyka nauczania tańca
  • możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w ramach różnorodnych imprez

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena dla rad pedagogicznych ustalana indywidualnie