TECHNIKI FREINETA W PRZEDSZKOLU

Jednym z celów I etapu edukacji jest kształcenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się w mowie i piśmie językiem ojczystym. Zatem zadaniem nauczyciela jest stwarzanie warunków i sytuacji dydaktycznych, które sprzyjać będą rozwijaniu sprawności językowych uczniów, w sposób naturalny, wynikający z potrzeb życiowych, i ich indywidualnych możliwości. Szkolenie poświęcone jest swobodnemu tekstowi, a także planowaniu różnorodnych ćwiczeń rozwijających umiejętności uczniów w zakresie wypowiedzi pisemnych.
Zagadnienia:

  • uświadomienie różnic między swobodnym tekstem i wypracowaniem;
  • istota i zasady wprowadzania swobodnego tekstu w klasie;
  • poznanie budowy lekcji „swobodnego tekstu”;
  • projektowanie ćwiczeń językowych na bazie swobodnego tekstu.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.