Nasza oferta


TWÓRCZOŚĆ – RADOŚĆ – ROZWÓJ – JAK STYMULOWAĆ MYŚLENIE TWÓRCZE I KREATYWNE?

(…) Rozwój autentycznej osobowości dziecka może nastąpić tylko wówczas, gdy każde znajdzie warunki do swobodnej ekspresji w różnych dziedzinach swego życia i twórczości.”

Celestyn Freinet

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami i metodami stosowanymi w celu rozwijania zdolności twórczych dzieci, a także otrzymają przykłady zabaw, które mogą wykorzystać na wszystkich typach zajęć.

Zagadnienia:

  • przedstawienie strategii nauczania usprawniających myślenie;
  • zapoznanie z poglądami na temat warunków, które wspomagają lub blokują rozwój twórczości;
  • przedstawienie znaczenia zabawy dla rozwoju zdolności twórczych;
  • zapoznanie z przykładami zabaw rozwijających twórcze myślenie.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych