Nasza oferta


UCZYĆ CIEKAWIEJ, CZYLI JAK WYKORZYSTYWAĆ NA NOWO METODY AKTYWIZUJĄCE NA ZAJĘCIACH

Najważniejszym podmiotem w procesie nauczania jest uczeń ze swoimi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Jak uczyć, aby nauczanie wspierało wszechstronny rozwój ucznia? W jaki sposób planować zajęcia, aby nie uczyć, lecz stwarzać warunki do aktywnego uczenia się? Bogaty wachlarz metod aktywizujących stwarza duże możliwości ciekawego planowania procesu dydaktycznego. Głównym celem szkolenia jest wskazanie nauczycielowi możliwości wykorzystania i właściwego planowania aktywizujących metod nauczania w sposób zapewniający realizację celów kształcenia.

Zagadnienia:

  • rola metod aktywizujących w realizacji celów kształcenia;
  • poznanie warunków niezbędnych do wprowadzania aktywizujących metod nauczania;
  • w procesie dydaktycznym;
  • prezentacja wybranych aktywizujących metod nauczania – ćwiczenia praktyczne;
  • uświadomienie roli współpracy w efektywnym uczeniu się;
  • projektowanie konkretnych zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych