Wakacyjna oferta szkoleń

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu wakacyjną ofertę warsztatów i szkoleń przygotowaną przez Grupę Edukacyjno-Szkoleniową SOKRATES. Zaproponowane przez nas tematy należą zarówno do tych najbardziej popularnych jak i takie, o które prosili sami nauczyciele. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas w okresie wakacji i zechcą wziąć udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia.

 

L.p. Tytuł warsztatu Liczba godzin Cena za 1 osobę Prowadzący

WARSZTATY

1. Programy wychowawczo-profilaktyczne - tworzenie, ewaluacja, modyfikacja 8 120 zł Anna Stalmach-Tkacz, Aleksandra Pilarek
2. Pisanie programów własnych w tym programów wychowania przedszkolnego 12 160 zł Anna Stalmach-Tkacz
3. Pisanie programów własnych w tym programów nauczania w szkole podstawowej 12 160 zł Anna Stalmach-Tkacz
4. Pisanie programów nauczania w szkole ponad podstawowej 12 160 zł Anna Stalmach-Tkacz
5. Kompetencje kluczowe nauczyciela 5 69 zł Anna Wojtczak
6. Kompendium wiedzy „młodych dyrektorów" 12 260 zł

Sylwia Tkocz

Anna Stalmach-Tkacz

7. „Edukacja w ruchu" - wykorzystanie w pracy nauczyciela przedszkola innowacyjnych narzędzi metodycznych 8 89 zł Anna Stalmach-Tkacz Barbara Kominek
8. Warsztaty kompetencji osobistych nauczyciela 8 89 zł Anna Wojtczak

SZKOLENIA I SEMINARIA

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenia specjalne - modele, zasady, dokumentacja 8 89 zł

Agnieszka Moś

Anna Stalmach-Tkacz

2. ABC bezpieczeństwa w szkole 6 78 zł Sylwia Tkocz
3. „Inspiratorium nauczyciela przedszkola" - nowatorstwo i innowacje 6 69 zł Anna Stalmach-Tkacz
4.  „Inspiratorium nauczyciela szkoły" - nowatorstwo i innowacje 6 69 zł Anna Stalmach-Tkacz
5. Wychowanie dzieci i młodzieży czyli jak wspierać rodziców i samych siebie 6 69 zł

Anna Stalmach- Tkacz

Anna Wojtczak

6. Dokumentacja nauczyciela szkoły/ przedszkola6 6 68 zł Anna Stalmach-Tkacz
7. Jak uniknąć wypalenia zawodowego – „Feniks z popiołów"? 6 98 zł Anna Wojtczak Aleksandra Pilarek
8. Jak komunikować się z "trudnymi uczniami" na lekcji i nie tylko 8 98 zł Anna Wojtczak Aleksandra Pilarek

 

Zapisy na wszystkie formy doskonalenia prowadzimy pod naszymi numerami telefonicznymi: 32 281 33 82, 32 281 60 32 a także drogą mailową: katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl, izabela.struzik@grupasokrates.pl.