Wakacyjna oferta szkoleń

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy wakacyjną ofertę szkoleń przygotowaną przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Grupę Edukacyjno-Szkoleniową SOKRATES. Zaproponowane przez nas tematy należą zarówno do grupy tych najbardziej popularnych jak  i tych, o które prosili sami nauczyciele.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas w okresie wakacji i z przyjemnością wezmą udział w proponowanych przez nas szkoleniach on-line.

Przy zamówieniach rady pedagogicznej jednej szkoły ceny ustalamy indywidualnie.

 

Zapraszamy do kontaktu, zapisy prowadzimy pod naszymi numerami telefonów a także drogą mailową:

Tel/fax: 32 281 33 82, 32 281 60 32

Tel.kom. 668 829 648 lub 502022443 lub 692 370 558

e-mail:  izabela.struzik@grupasokrates.pl, katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl, anna.duliniec@grupasokrates.pl

 

L.p.

Temat szkolenia

Dostępność – w formie zdalnej

Cena za 1 osobę

Prowadzący

1.

Techniki i metody kształcenia na odległość.

Dostępne

89 zł

Karina Mucha

2.

Odporność psychiczna nauczycieli czyli jak radzić sobie z emocjami i stresem.

15.07.2020

89 zł

Anna Wojtczak

3.

Jak wspierać rodziców, uczniów i nauczycieli w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, traumą i sytuacją kryzysową w czasie epidemii?

Dostępne

89 zł

Magdalena Lipiak

4.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli praktyka, kontrola, dokumentacja.

Dostępne

89 zł

Anna Stalmach-Tkacz

Agnieszka Moś

5.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli bez tajemnic.

Dostępne

89 zł

Anna Król

6.

Kompetencje menedżerskie dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej - praktyka.

Dostępne

89 zł

Joanna Piećko-Szopińska

7.

Innowacje w szkole. Nowe przepisy – nowy sposób działania i dokumentowania.

Dostępne

89 zł

Anna Stalmach-Tkacz

8.

Bajkoterapia – jako sposób wspierania rodziny i dziecka w sytuacjach kryzysowych.

15.07.2020

89 zł

Anna Stalmach-Tkacz

9.

Awans zawodowy – teoria i praktyka.

Dostępne

89 zł

Sylwia Tkocz

10.

Kompetencje kluczowe – jak przekuć teorię w praktykę i sukces ucznia i nauczyciela?

Dostępne

89 zł

Anna Wojtczak

11.

Kompetencje młodego dyrektora

- Cz.1 – dyrektor jako nadzór pedagogiczny, dokumentacja pracy placówki; monitorowanie i ocena pracy nauczycieli,

- Cz. 2 – dyrektor jako administrator, budżet szkoły, awans nauczycieli, sprawy socjalne pracowników, arkusz organizacyjny, kontrola zarządcza;

- Cz. 3 – kompetencje miękkie dyrektora –  trudna sztuka mądrego zarządzania zespołem.

01.08.2020

189 zł/część.

Anna Stalmach-Tkacz

Sylwia Tkocz

Joanna Piećko-Szopińska

Anna Król

12.

Program wychowawczo-profilaktyczny - tworzenie, ewaluacja, modyfikacja

15.07.2020

89 zł

Aleksandra Pilarek,

Anna Stalmach-Tkacz

13.

Programy nauczania – w nauczaniu zdalnym i bezpośrednim. Ewaluacja, modyfikacja, opracowanie.

15.08.2020

89 zł

Anna Stalmach-Tkacz

 

14.

Programy wychowania przedszkolnego –  w nauczaniu zdalnym i bezpośredniej pracy  z dzieckiem. Ewaluacja, modyfikacja, opracowanie.

15.08.2020

89 zł

Anna Stalmach-Tkacz

 

15.

Co się dzieje u Twojego ucznia w domu? Jak budować asertywne komunikaty z rodzicami i dziećmi podczas zdalnego nauczania i nie tylko?

15.08.2020

89 zł

Karina Mucha

16.

Nowa psychologia dysleksji: jak pracować  z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi o podłożu językowym?

15.08.2020

89 zł

Karina Mucha

17.

Mam w klasie dziecko z ADHD! Techniki i sposoby pracy indywidualnej i w grupie uczniów z nadpobudliwością, nieuwagą i nadruchliwością.

15.08.2020

89 zł

Karina Mucha

18.

Praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD): najnowsze badania i skuteczne sposoby pracy w szkole i w domu.

15.08.2020

89 zł

Karina Mucha

19.

Jak połączyć kształcenie online i offline, by dzieci naprawdę zyskały, a nauczyciel nie musiał pracować za dwóch? Psychologia edukacyjna a nowa rzeczywistość przedszkoli i szkół.

15.08.2020

89 zł

Karina Mucha

20.

Praca z NIE trudnym rodzicem.

15.07.2020

89 zł

Anna Wojtczak

21.

Kontrola zarządcza.

15.07.2020

89 zł

Anna Król


Pobierz pełną ofertę w wersji.pdf