Nasza oferta


WIELKIE SPRAWY MAŁYCH DZIECI – WSPOMAGANIE ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO ORAZ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Kurs ma na celu nabywanie przez rodziców i nauczycieli umiejętności towarzyszenia dziecku w jego rozwoju psychoseksualnym, rozumienia konieczności współpracy rodziny ze  szkołą w dziedzinie wychowania seksualnego.

SESKSUALNOŚĆ DZIECKA

– Moduł I

Zagadnienia:

 • specyfika rozwoju seksualnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym;
 • zachowania seksualne, zabawy seksualne, zainteresowania własnym ciałem, zainteresowania płcią przeciwną, rysunki o tematyce seksualnej itp.;
 • onanizm dziecięcy ;
 • tożsamość i identyfikacja płciowa;

Cele szkolenia:

 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dziecka oraz zasad wychowania seksualnego;
 • nabywanie umiejętności pozytywnej reakcji na zachowania seksualne dziecka;
 • nabywanie umiejętności rozmów z dzieckiem i rodzicami
 • na temat seksualności;
 • wzrost kompetencji profesjonalnych nauczycieli w zakresie stwarzania sytuacji wychowawczo-dydaktycznych sprzyjających realizacji treści z zakresu wychowania seksualnego.

Czas trwania szkolenia: 5 godziny dydaktyczne

 

DZIECI PYTAJĄ: SKĄD SIĘ WZIĄŁEM, JAK SIĘ URODZIŁEM?

– Moduł II
Zagadnienia:

 • postawy rodzicielskie, a postawy rodziców wobec wychowania seksualnego;
 • reakcje rodziców na pytania dzieci dotyczące płci, prokreacji;
 • metody i formy wsparcia rodziców w procesie wychowania seksualnego, uświadamiania seksualnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Cele szkolenia:

 • ukazanie pierwszorzędnej roli rodziny w wychowaniu dziecka
 • i w rozmowach z dzieckiem na tematy seksualne;
 • poznanie zasad prowadzenia rozmów z dzieckiem na temat płciowości;
 • przedstawienie propozycji rozmów na temat poczęcia, narodzin zawartych w literaturze popularnonaukowej.

Czas trwania szkolenia: 5 godziny dydaktyczne

 

WYCHOWANIE SEKSUALNE W DOMU I SZKOLE

– Moduł III

Zagadnienia:

 • rola rodziców, nauczycieli w procesie integracji seksualnej dziecka w wieku wczesnoszkolnym;
 • konsekwencje braku wychowania seksualnego
 • w rodzinie;
 • wykorzystanie seksualne dzieci.

Cele szkolenia:

 • ukazanie niezastąpionej roli rodziców w procesie kształtowania tożsamości płciowej przygotowanie dziecka do przyjęcia
 • w przyszłości ról w małżeństwie w rodzinie i w społeczeństwie;
 • wzrost umiejętności i kompetencji rodziców w dziedzinie wychowania seksualnego;
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat oznak i symptomów seksualnego wykorzystania dziecka;
 • poznanie zasad postępowania w przypadku zaobserwowania nadużyć seksualnych wobec dziecka;
 • nabycie przez nauczyciela umiejętności prowadzenia spotkań
 • z rodzicami na temat seksualności dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Czas trwania szkolenia: 5 godziny dydaktyczne