Nasza oferta


WSO – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Warsztaty dla wszystkich nauczycieli, zwłaszcza dyrektorów i liderów WDN. Nauczycielom każdej szkoły zależy na tym, aby WSO w ich placówce był jasny, klarowny, wspierał rozwój ucznia i umożliwiał zastosowanie jednakowych kryteriów. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom na opracowanie takiego systemu oceniania, który da szansę każdemu uczniowi osiągnięcia postępu w nauce w zależności od jego możliwości, talentu, zaangażowania i zainteresowań.

Zagadnienia:

  • zmiany WSO według wymagań nowej podstawy programowej;
  • poznanie różnych rodzajów ewaluacji i technik zbierania informacji zwrotnej;
  • ćwiczenie umiejętności stawiania pytań;
  • analiza i interpretacja funkcjonującego w szkole WSO;
  • planowanie odpowiedniej ewaluacji dla stałych elementów pracy szkoły.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych