WYPALENIE ZAWODOWE Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELA I PEDAGOGA SZKOLNEGO – ROZPOZNAWANIE, REAGOWANIE I PROFILAKTYKA

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla nauczycieli, którzy świadomi konsekwencji ZWZ dla pracy zawodowej i życia osobistego chcą nabyć umiejętności niezbędnych w jego profilaktyce, jak i dla osób rozpoznających u siebie objawy wypalenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Zagadnienia:

  • fakty i mity dotyczące procesu wypalenia zawodowego, fazy rozwoju ZWZ
  • specyfika wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela i pedagoga szkolnego
  • zewnętrzne (organizacyjne) i wewnętrzne (osobiste) czynniki wpływające na rozwój ZWZ
  • indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela
    i pedagoga – wymiana doświadczeń, konstruowanie strategii osobistej
  • zapobieganie rozwojowi ZWZ i metody zwiększania poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie