ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III ZGODNIE Z WYMOGAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zajęcia komputerowe w klasach I–III szkoły podstawowej w myśl założeń nowej podstawy programowej mają wykorzystać możliwości komputera jako urządzenia, które wzbogaci proces nauczania i uczenia się dzieci, poprzez wykorzystanie programów użytkowych pozwalających na tworzenie tekstów, rysunków i animacje.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach komputerowych.

Zagadnienia:

  • podstawy związane z obsługą komputera;
  • obsługa i możliwości wykorzystania wybranych programów i gier edukacyjnych; rozwijających zainteresowania uczniów;
  • wyszukiwanie i korzystanie z informacji udostępnianych przez Internet (przeglądanie stron www, nawigacja po stronach, odtwarzanie animacji i prezentacji multimedialnych);
  • praca w edytorach tekstowych i graficznych;
  • zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.