Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym "Edukacja w ruchu"

powrót

Data dodania: 12.09.2018

Szanowni Państwo zespół ekspertów naszej placówki opracował innowację metodyczną "Edukacja w ruchu", którą polecamy wszystkim zainteresowanych nauczycielom pracującym z dziećmi w wychowaniu przedszkolnym oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

Przedszkole oraz pierwsze klasy szkoły podstawowej to najważniejszy etap w edukacji każdego człowieka. Jednym z kluczowych obszarów wspomaganych    w ramach wszystkich oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych jest szeroko pojęty rozwój dziecka w optymalnych dla jego potrzeb warunkach. W ramach pracy z Matą Edukacji w Ruchu, proponujemy celową i zaplanowaną aktywizację dzieci w postaci włączenia w ich aktywność poznawczą, społeczną i emocjonalną optymalnej dawki ruchu i działania. Chcemy, aby dzieci nie tylko się ruszały wg zaprojektowanych przez nas gier i zabaw, ale żeby same wymyślały zabawy i gry, do których zaproszą rówieśników i dorosłych.

 

Przygotowując dzieci do osiągania coraz wyższego poziomu myślenia i rozwiązywania problemów, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich obszarów edukacji i musi postawić nacisk nie tyle na wykorzystanie kart pracy ile na dobrze zorganizowaną i ukierunkowaną aktywność ruchową dziecka.  

 

Mata edukacji w ruchu, to pomysł na wielokierunkowe oddziaływanie, a zarazem pobudzanie dzieci do uczenia się w ruchu oraz w ramach różnych akcji, które służą pobudzeniu ciekawości, motywacji i emocji stanowiących przecież filar wszystkich procesów uczenia się ludzkiego mózgu.

 

Opracowanie i wprowadzenie  na rynek edukacyjny Maty Edukacji w Ruchu zostało poprzedzone diagnozą sytuacji związanej z zasobami warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej a także potrzebami i możliwościami rozwojowymi, psychofizycznymi oraz edukacyjnymi dzieci w weku od 3 do 8 lat. Z rozpoznanymi potrzebami wiąże się również nierozerwalnie, konieczność podnoszenia efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych odpowiadających potrzebom współczesnych dzieci, do których to rozwiązań zobowiązują nauczycieli nie tylko ich wewnętrzne przekonania ale również przepisy prawa oświatowego. 

 

Mata pozwala na włączenie w procesy edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze najistotniejszej dla procesów uczenia się i nauczania dziecka, sfery rozwojowej czyli fizyczności a tym samym ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu nauczyciel jako tutor i moderator procesu uczenia się, uwzględnia nie tylko wnioski dotyczące wartościowych dla uczenia się funkcji organizmu ale również odpowiada na konieczność kształtowania w dzieciach podstaw do nabywania kompetencji kluczowych takich jak:

 • kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 • kompetencje językowe;
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
 • kompetencje cyfrowe – w tym nauka kodowania;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Copyright by
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA