Współpraca

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Szkoleniowo-Edukacyjna Sokrates poszukuje specjalistów w dziedzinie szkoleń, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę w różnych obszarach.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres e-mail: biuro@grupasokrates.pl w temacie wiadomości należy wpisać: REKRUTACJA .

 

CV powinno zawierać klauzulę:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES z siedzibą w Bytomiu 41-902,  ul. Wrocławska 14/6c,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.