Nasza oferta


SORE w Katowicach

W latach 2013-2015 GES Sokrates realizowała zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w katowickich przedszkolach i szkołach, w ramach projektu „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” realizowanego przez Miasto Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji zostali wybrani:

 • Karina Mucha
 • Marcin Paks
 • Katarzyna Fijas
 • Anna Stalmach-Tkacz
 • Piotr Tkacz

W roku szkolnym 2013/14 zadania były realizowane w poniższych placówkach:

 • Miejskie Przedszkole nr 12
 • Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki
 • Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I
 • Miejskie Przedszkole nr 34
 • Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały
 • Miejskie Przedszkole nr 85
 • Miejskie Przedszkole nr 93
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera
 • Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka
 • Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika
 • Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki
 • Gimnazjum nr 24 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka (Gimnazjum nr 36 im. Roberta Oszka i Szkoła Podstawowa nr 58 im. Roberta Oszka)
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im Gustawa Morcinka
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
 • VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza

W roku szkolnym 2014/15 zadania były realizowane w poniższych placówkach:

 • Miejskie Przedszkole nr 16
 • Miejskie Przedszkole nr 99
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. I.J. Paderewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia
 • Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka
 • Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta
 • Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki
 • Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicz
 • Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego
 • Technikum nr 4 i Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
 • IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka.