Nasza oferta


Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

REALIZACJA IDEI EDUKACJI REGIONALNEJ W PRZEDSZKOLU

„Kto nie umie być patriotą swojej wsi, swojego miasta, ten nie jest zdolny do jakiegokolwiek patriotyzmu.” (Cyt. Stanisław Pajka) Edukacja regionalna jest formą kształcenia skierowaną do ludzi zamieszkujących określony region. Zawiera się w kształceniu ogólnym, jako jego integralna cześć. Jej głównym zadaniem jest, wprowadzenie dziecka w świat wartości i poczucia własnej tożsamości, przynależności do określonej grupy społecznej. Jest to wiedza o tym, skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie. Szkolenie z zakresu edukacji regionalnej w szkole...

więcej informacji

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ZGODNIE Z NOWYMI WYMAGANIAMI- WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Informujemy , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy pracodawca jest zobowiązany co 4 lata do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie udzielania i pomocy przedmedycznej. Pracownicy po tym okresie powinni mieć odnowiony certyfikat potwierdzający ich umiejętności w tym zakresie. Zagadnienia: Akty prawne odnoszące się do obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu wypadku. Ocena podstawowych funkcji życiowych. Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci przytomnych i nieprzytomnych. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych. Podstawowe zabiegi...

więcej informacji

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III ZGODNIE Z WYMOGAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zajęcia komputerowe w klasach I–III szkoły podstawowej w myśl założeń nowej podstawy programowej mają wykorzystać możliwości komputera jako urządzenia, które wzbogaci proces nauczania i uczenia się dzieci, poprzez wykorzystanie programów użytkowych pozwalających na tworzenie tekstów, rysunków i animacje. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach komputerowych. Zagadnienia: podstawy związane z obsługą komputera; obsługa i możliwości wykorzystania wybranych programów i gier edukacyjnych; rozwijających zainteresowania uczniów; wyszukiwanie i korzystanie z informacji udostępnianych przez Internet (przeglądanie stron www, nawigacja...

więcej informacji

ELEMENTY TERAPII PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Zagadnienia: elementy prawa oświatowego diagnoza psychologiczna i pedagogiczna metody i formy wspierania psychofizycznego rozwoju dziecka w oparciu o wiedzę z psychologii, pedagogiki i socjologii repertuar zabaw wspierających obserwację i terapię dziecka objętego wychowaniem szkolnym Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

JAK DIAGNOZOWAĆ UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH KLAS I W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Zapraszamy na warsztaty, na których specjaliści i praktycy podzielą się swoją wiedzą, narzędziami oraz umiejętnościami w tym temacie. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały, które wzbogacą jego warsztat pracy. Zagadnienia: zasady i warunki diagnozowania dzieci w grupie; metody i ćwiczenia wspomagające diagnozę rozwoju umysłowego; metody i ćwiczenia wspomagające diagnozę rozwoju emocjonalno-społecznego; metody i ćwiczenia wspomagające diagnozę rozwoju grafo-motoryki; konstruowanie kart obserwacji dziecka – przykładowe narzędzia. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z DZIEĆMI, ABY CHCIAŁY Z NAMI ROZMAWIAĆ

Zagadnienia: poznanie indywidualnego stylu komunikowania się z innymi; wskazanie blokad utrudniających komunikację z dzieckiem oraz walorami aktywnego słuchania; zapoznanie ze skutecznym sposobem budowania komunikatów w trudnych sytuacjach; zapoznanie z symboliką mowy ciała; nabycie wiedzy na temat świadomego i efektywnego odbioru komunikatów wychowanków. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

MOTYWOWANIE UCZNIÓW JAK ICH ZAPALIĆ I SIĘ NIE WYPALIĆ

Zagadnienia: zapoznanie z definicją motywacji, celu, pozytywnego myślenia rodzaje motywacji a chęci do nauki i pracy motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – ćwiczenia środowisko rodzinne – określenie wpływu i znaczenia w procesie motywacji samoocena, poczucie własnej wartości w motywacja – ćwiczenia w określaniu mocnych i słabych stron pozytywne myślenia – wskazanie wpływu i nastawienia własnego myślenia do podjęcia działania określenie obszaru właściwych relacji między uczniem a nauczycielem pojęcie celu – rodzaje, umiejętne określanie celów, ich wpływ...

więcej informacji

TAŃCE RÓŻNYCH STRON ŚWIATA-REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRAKTYCE

Zagadnienia: organizacja warsztatu pracy wymagania nowej podstawy programowej a praktyczne możliwości realizacji celów na lekcjach wychowania fizycznego metodyka nauczania tańca możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w ramach różnorodnych imprez Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

REPERTUAR ĆWICZEŃ I ZABAW Z WYKORZYSTANIEM BAJEK TERAPEUTYCZNYCH W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z DZIECKIEM 6-LETNIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ I NIE TYLKO

Bajki terapeutyczne jako narzędzie biblioterapii zawierają w sobie pokaźny zbiór pomysłów, rozwijających w każdym dziecku wyobraźnię, kreatywne myślenie, inteligencję emocjonalną i wiele innych. Na tych zajęciach każdy uczestnik otrzyma materiały i dowie się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać teksty literackie o charakterze terapeutycznym w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zagadnienia: uświadomienie wpływu tekstów literackich na rozwój sfery emocjonalnej człowieka; nabycie umiejętności wykorzystania twórczości dzieci w celach terapeutycznych; nabycie umiejętności stosowania biblioterapii na zajęciach wychowawczych; zapoznanie z repertuarem zabaw wykorzystujących...

więcej informacji

BIBUŁKOWY ŚWIAT – BIBUŁKOWE DEKORACJE

Bibułą krepiną możemy ozdobić pisankę albo bożonarodzeniową gwiazdę. Przygotowanie ozdób świątecznych, dekoracji do przedstawień teatralnych i kiermaszy nie będzie kojarzyło się już tylko ze żmudnym obowiązkiem. Pomysły, które zostaną zaprezentowane na zajęciach, będzie można wykorzystać na tysiące sposobów zależnie od pory roku i okazji. Wspólnie z rodzicami możemy przygotować dekoracje i stroiki świąteczne dla zachowania tradycji, tworząc w tym celu: tulipany, krokusy, narcyzy, chabry, słoneczniki, maki, jarzębina, szyszki, lilie, fuksje, dalie, astry, hortensje, żonkile, stokrotki,...

więcej informacji