Nasza oferta


JAK DIAGNOZOWAĆ UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH KLAS I W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Zapraszamy na warsztaty, na których specjaliści i praktycy podzielą się swoją wiedzą, narzędziami oraz umiejętnościami w tym temacie. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały, które wzbogacą jego warsztat pracy.

Zagadnienia:

  • zasady i warunki diagnozowania dzieci w grupie;
  • metody i ćwiczenia wspomagające diagnozę rozwoju umysłowego;
  • metody i ćwiczenia wspomagające diagnozę rozwoju emocjonalno-społecznego;
  • metody i ćwiczenia wspomagające diagnozę rozwoju grafo-motoryki;
  • konstruowanie kart obserwacji dziecka – przykładowe narzędzia.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych