REPERTUAR ĆWICZEŃ I ZABAW Z WYKORZYSTANIEM BAJEK TERAPEUTYCZNYCH W PRACY WYCHOWAWCZEJ Z DZIECKIEM 6-LETNIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ I NIE TYLKO

Bajki terapeutyczne jako narzędzie biblioterapii zawierają w sobie pokaźny zbiór pomysłów, rozwijających w każdym dziecku wyobraźnię, kreatywne myślenie, inteligencję emocjonalną i wiele innych.
Na tych zajęciach każdy uczestnik otrzyma materiały i dowie się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać teksty literackie o charakterze terapeutycznym w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zagadnienia:

  • uświadomienie wpływu tekstów literackich na rozwój sfery emocjonalnej człowieka;
  • nabycie umiejętności wykorzystania twórczości dzieci w celach terapeutycznych;
  • nabycie umiejętności stosowania biblioterapii na zajęciach wychowawczych;
  • zapoznanie z repertuarem zabaw wykorzystujących teksty terapeutyczne.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby