Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

powrót

Data dodania: 02.08.2019

Szanowni Państwo,

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES przygotowała dla Państwa ofertę szkoleń, które są zgodne z głównymi kierunkami polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 oraz potrzebami,  które zdiagnozowaliśmy dzięki kontaktom z Państwem.

 

 • Stres w pracy nauczyciela czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy i nie tylko?
 • Planowanie i realizacja działań profilaktycznych w szkole zgodnie z nowymi wymaganiami.
 • Bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła – zadania, obowiązki nauczycieli i rodziców.
 • Nauczyciel w obliczu agresji ucznia – jak prowadzić trudne rozmowy i konfrontacje.
 • Dopalacze, narkotyki, leki, komputer, telefon, hazard, zdrowe odżywianie, czyli jak przeciwdziałać ryzykownym zachowaniom uczniów.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych – praktyczne pomysły i rozwiązania.
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych w praktyce.
 • Nowa podstawa programowa i organizacja pracy placówki – zadania nauczycieli szkoły ponadpodstawowej.
 • Jak uczyć uczniów uczenia się - fakty i mity - skuteczność praktycznych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami rodziców w praktyce.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w praktyce.
 • Nowoczesne technologie w służbie ucznia i nauczyciela – pomysły, rozwiązania, bezpieczeństwo.
 • Cyfrowe lekcje dla pokolenia cyfrowych uczniów – jak prowadzić ciekawe lekcje i zajęcia z wykorzystaniem TIK?
 • Kształcenie specjalne w praktyce – organizacja, dokumentacja, zadania.
 • Czytanie, analiza i wdrożenie opinii i orzeczeń w przedszkolu i  szkole.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce -  organizacja, dokumentacja, zadania.
 • Innowacje w szkole i przedszkolu – organizacja, dokumentacja, ewaluacja.
 • Wymagania nadzoru pedagogicznego w praktyce – zadania i dokumentacja.
 • Dokumentowanie pracy placówki po zmianie przepisów z dniem 1 września 2019.
 • Nowe obowiązki nauczycieli i dyrektorów po zmianach w przepisach oświatowych.
 • Trening kompetencji wychowawczych.
 • Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu po zmianie przepisów i wymagań.
 • Organizacja, dokumentacja i planowanie pracy w zespołach nauczycieli po zmianie przepisów.
 • Planowanie i organizacja procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu po zmianie przepisów oświatowych.
 • Edukacja o zawodach czy doradztwo zawodowe – jak ciekawie realizować treści podstawy programowej w szkole podstawowej.
 • Jak tworzyć, modyfikować i ewaluować programy nauczania ?
 • Jak tworzyć, modyfikować i ewaluować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły?
 • Programy nauczania w kształceniu zawodowym.
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ich konsekwencje w praktyce – dokumentacja, organizacja awansu zawodowego i oceny pracy.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli i dyrektora – pułapki, zagrożenia, rozwiązania.
 • Interwencja kryzysowa w świetle wymagań nadzoru – procedury, dokumentacja.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i wspierać ich rodziny.
 • Sojusz metod nauki czytania i pisania w świetle nowej podstawy programowej w przedszkolu.
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu.
 • Świat instrumentów perkusyjnych w przedszkolu.
 • Zajęcia z elementami rytmiki dla każdego w przedszkolu.
 • Diagnoza funkcjonalna w praktyce i dokumentacji czyli jak wdrożyć nowe obowiązki przedszkola.
 • Logorytmika – 101 pomysłów na ciekawe zajęcia.

 

Czas trwania każdego szkolenia - około 5 godzin dydaktycznych

Termin jest ustalany według zapotrzebowania placówki.

Cena ustalana indywidualnie.

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Tel. 32 281 60 32, izabela.struzik@grupasokrates.pl

Tel. 32 281 33 82, katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA