Edukatorzy

Anna Stalmach-Tkacz – edukator oświaty, nauczyciel, logopeda dziecięcy. Autorka bajek dla dzieci i licznych publikacji naukowych. Interesuje się biblioterapią i w tym zakresie współpracuje z nauczycielami, tworząc autorskie bajki terapeutyczne. Zajmuje się profesjonalnie zagadnieniami inteligencji emocjonalnej – stworzyła pierwszy w Polsce zbiór 180 scenariuszy zajęć dla dzieci. Interesuje się analizą rysunku dziecka. Współtwórca placówek szkoleniowych, wykładowca na konferencjach metodycznych. Od 2008r. wojewódzki promotor nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych, lider ramowych planów nauczania, autorka aplikacji komputerowych wspomagających nadzór pedagogiczny, obserwację, diagnozę i monitorowanie podstawy programowej, współautorka podręczników dla dzieci, programów nauczania oraz materiałów i narzędzi wspomagających pracę nauczycieli.

 

Karina Mucha – filolog polski, literaturoznawca, bada literaturę dziecięcą i młodzieżową. Prowadzi zajęcia z technologii medialno- informacyjnej dla przyszłych nauczycieli. Uczy obcokrajowców języka polskiego, sama zna trzy języki obce. Jest koordynatorem programowym Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Zachęca wszystkich do czytania od najmłodszych lat. W wolnych chwilach czyta książki i zwiedza świat.

 

Łucja Skrzypiec – pedagog, logopeda, nauczyciel akademicki. Zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci między innymi poprzez wczesną naukę czytania. Współpracowała przy realizacji dwóch ogólnopolskich projektów badawczych z Akademią Świętokrzyską – „Badanie stopnia przygotowania sześciolatków do nauki szkolnej”oraz z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie – „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków”. Jest założycielem i liderem grupy wsparcia nauczycieli pracujących metodą prof. J. Cieszyńskiej, autorką materiałów pomocniczych dla nauczycieli. Pełni funkcję sekretarza Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 

Halina Zapp – wieloletni nauczyciel przedszkola, w tym 16 lat jako doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Zgodnie z myślą Benjamina Brittena, że: “z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd; skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu”, sama ciągle się doskonali i poszukuje nowych pomysłów na uatrakcyjnienie nauczania najmłodszych, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Jest współautorką programu wychowania przedszkolnego “Odkrywam siebie i świat”, wielu materiałów pomocniczych dla nauczycieli i warsztatów metodycznych.

 

Alicja Jania – nauczyciel, pedagog specjalny, muzykoterapeuta, animator społeczno-kulturalny, muzyk-wokalista. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzi szkolenia z muzykoterapii oraz zajęcia muzyczno-ruchowe dla  dzieci. Interesuje się sztuką, terapią przez sztukę, muzyką. W wolnych chwilach śpiewa, spaceruje, komponuje piosenki dla dzieci i spotyka się z przyjaciółmi.

 

Marcin Paks – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, pracuje w integracyjnym Gimnazjum nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sosnowcu. No co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji, z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod, zwolennik odwracania wszystkiego, a zwłaszcza lekcji. Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań, a zwłaszcza wykorzystania smartfona w edukacji i rozszerzonej rzeczywistości. Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama On-line. Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze.

 

Sebastian Kazek – dyplomowany ratownik medyczny, posiadający certyfikat instruktorski Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie BLS/AED. Absolwent Uniwerytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – pedagog resocjalizacji. Instruktor programu Golden Five realizowanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagocznej w Warszawie w ramach rządowego programu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Od kilku lat aktywnie prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, przedszkolach i ośrodkach nauki jazdy.