AktualnościSerdecznie zapraszamy na szkolenie dla Dyrektorów, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych zmian w przepisach oświatowych związanych z nadzorem pedagogicznym -  dokumentem form nadzoru m.in. planem nadzoru oraz aktualnymi procedurami dotyczącymi oceniania nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli. Wykorzystując zdobyte doświadczenie nauczania zdalnego pomożemy Państwu zaplanować nowy rok szkolny oraz wdrożyć niektóre rozwiązania nauczania na odległość. W praktycznym aspekcie zajmiemy się również zagadnieniami wynikającymi z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, obszarami kontroli, monitorowania oraz...

więcej informacji


W ciągu ostatnich miesięcy cyfrowa transformacja wprowadziła wiele zmian i usprawnień do systemu edukacji. Nowe technologie otworzyły zupełnie nowe możliwości angażowania uczniów i wzbudzania ich pasji do nauki. W związku z tym zapraszamy na webinar, podczas którego razem z firmą Intel opowiemy o tym, jak wygląda przyszłość edukacji w nowej erze nauczania. Zaprezentujemy też najnowsze technologie i rozwiązania dostępne w Polsce oraz przyjrzymy się sytuacji polskiego systemu edukacji z różnych perspektyw. W planowanej debacie „Przyszłość...

więcej informacji


SPIS AKTÓW PRAWNYCH PODPISANYCH W OSTATNICH TYGODNIACH  Typ aktu Tytuł Pliki Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza...

więcej informacji


Platforma edukacyjna Ministra Edukacji i Nauki - Zintegrowana Platforma Edukacyjna zyskała nowy wygląd i funkcjonalności. Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany objęły m.in. warstwę wizualną, dzięki czemu serwis stał się bardziej przejrzysty oraz przyjazny dla użytkownika. Nowa odsłona www.zpe.gov.pl  Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy. Nie uległy zmianie założenia platformy – wszystkie materiały są bezpłatne i ogólnodostępne, a dostęp do kreatora materiałów i funkcjonalności...

więcej informacji