AktualnościPrzedstawiamy Państwu wyniki badań przygotowanych przez dziennik elektroniczny VULCAN oraz poznański Uniwersytem im. Adama Mickiewicza dotyczących wizji szkoły oczami uczniów w trakcie pandemii. Wyniki badań uczniów przeprowadzonych przez VULCAN i UAM                          

więcej informacji


Szanowni Państwo,    z przyjemnością informujemy, że z dniem 11 maja 2020 r. nasza Placówka uruchamia nabór do ogólnopolskiego projektu badawczo - rozwojowego „SYSTEM SOKRATES - EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU”. W ramach projektu odbędą się m.in. badania, debaty, konkurs oraz inne działania zmierzające do podniesienia jakości zdalnego nauczania. Zapraszamy 50 szkół i przedszkoli z każdego województwa - wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia.  Celem projektu jest analiza funkcjonujących w polskich szkołach i przedszkolach...

więcej informacji


Szanowni Państwo, w Informatorze zestawiliśmy najważniejsze działania i projekty realizowane w ostatnich latach na rzecz cyfryzacji edukacji oraz upowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Działania te okazały się szczególnie ważne i potrzebne w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, kiedy jednostki systemu oświaty realizują swoje działania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W Informatorze znajdą Państwo informacje o działaniach i aktualnie prowadzonych projektach, które zostały podjęte w tym szczególnym okresie, aby...

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy, informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Proszę o zapoznanie...

więcej informacji