Aktualności


Data dodania: 19.12.2019

Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2020 roku życzą dyrekcja i pracownicy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES.

więcej informacji

Data dodania: 15.10.2019

Szanowni Państwo, ze względu na bardzo dużą liczbę pytań jakie spływają do naszej placówki w sprawie przepisów dotyczących awansu zawodowego, pragniemy odnieść się do kwestii dotyczącej dylematu - kiedy obowiązuje ocena dorobku a kiedy jeszcze ocena pracy?   Zgodnie z art.  11 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień...

więcej informacji


Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na kurs składający się z cyklu warsztatów skierowanych dla nauczycieli i specjalistów, którzy mają wewnętrzną potrzebę samorozwoju. Czują, że nastał czas, by zmienić coś  w swoim funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rozumieją, że stojąc w miejscu, zaczynamy się cofać. Dla wszystkich tych, którzy wreszcie chcą zrobić coś dla siebie, z korzyścią dla innych. Jedyne takie warsztaty w oparciu o proces grupy, a nie wykładowe spotkanie. Podczas spotkań uczestnicy uzyskają cenne wskazówki jak prowadzić...

więcej informacji


Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły. Plik mozna pobrać kilkając na link: Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

więcej informacji