AktualnościOd początku prowadzenia działalności w 2007 r. kładziemy duży nacisk na jakość naszych usług. 7 maja 2019 r.  otrzymaliśmy certyfikat spełniania normy PN-EN ISO 9001:2015, będący potwierdzeniem wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością w naszej placówce w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz procesowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Jednostką certyfikującą, potwierdzającą zgodność spełnienia wymagań, jest Polskie Centrum Certyfikacji.

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli oraz Placówek, w związku z nowym działaniem podjętym przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli - Grupę Edukacyjno- Szkoleniową SOKRATES, pragniemy zaprosić Państwa do udziału we współtworzeniu czasopisma branżowego - periodyku "Sieć dyrektorów". Odbiorcą naszego czasopisma jest kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele - liderzy m.in. przewodniczący zespołów nauczycielskich. Artykuły, felietony, przykładowe narzędzia to tylko niektóre z form jakie chcemy skierować do potencjalnych czytelników. Nazwa czasopisma: "Sieć dyrektorów", nawiązuje do naszych wspólnych wieloletnich...

więcej informacji


8 kwietnia br. Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z siedzibą w Chorzowie. Celem porozumienia jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej, a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału. Ze strony WSB porozumienie podpisał Pan Dziekan dr. Krzysztof Koj Pani a w imieniu GES Sokrates Pani Anna Stalmach-Tkacz Dyrektor Placówki. Przy podpisywaniu porozumienia był obecny także Menedżer Kierunku Pedagogika...

więcej informacji


Na prośbę Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej publikujemy informację o podpisaniu porozumienia przedstawicieli rządu i KSOiW NSZZ „Solidarność” dotyczącego poprawy warunków pracy nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edykacji Nadowej pod tym linkiem.   Szanowni Państwo Dyrektorzy, wczoraj, 7 kwietnia br. przedstawiciele rządu i KSOiW NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące poprawy warunków pracy nauczycieli. Przyjęty dokument zawiera 6 punktów. Dotyczą one następujących kwestii: podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, w tym: przyspieszenia podwyżki wynagrodzeń, wprowadzenia dodatkowej podwyżki płac...

więcej informacji