AktualnościSzanowni Państwo, zapraszamy Państwa na kurs składający się z cyklu warsztatów skierowanych dla nauczycieli i specjalistów, którzy mają wewnętrzną potrzebę samorozwoju. Czują, że nastał czas, by zmienić coś  w swoim funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rozumieją, że stojąc w miejscu, zaczynamy się cofać. Dla wszystkich tych, którzy wreszcie chcą zrobić coś dla siebie, z korzyścią dla innych. Jedyne takie warsztaty w oparciu o proces grupy, a nie wykładowe spotkanie. Podczas spotkań uczestnicy uzyskają cenne wskazówki jak prowadzić...

więcej informacji


Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły. Plik mozna pobrać kilkając na link: Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

więcej informacji


Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 14/6c otrzymała akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, które potwierdza nasze ciągłe starania o jak najwyższy poziom oferowanych przez nas usług. Oczywiście, otrzymanie akredytacji nie byłoby możliwe bez Państwa - naszych Klientów. To dzięki Państwu możemy się wciąż rozwijać i udoskonalać naszą ofertę oraz metody pracy. Bardzo Państwu dziękujemy za naszą...

więcej informacji


W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie zawiera nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, stanowiącą załącznik, w którym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest wyższa o 9,6% od dotychczasowych.    Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w związku z powyższą zmianą nastąpi nie później niż do...

więcej informacji