AktualnościSzanowni Państwo Dyrektorzy, informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Proszę o zapoznanie...

więcej informacji


Szanowni Państwo, w związku z zaistniała sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID- 19, informujemy, że nasi konsultanci realizują swoje zadania w trybie pracy zdalnej. Podajemy numery telefonów i adresy e-mail naszych konsultantów:   Izabela Struzik - Kierownik Działu Szkoleń e-mail: izabela.struzik@grupasokrates.pl kom. 668-829-648 tel. (32) 281-60-32   Tymoteusz Stalmach - Manager System Sokrates e-mail tymoteusz.stalmach@grupasokrates.pl kom. 604 460 333   Katarzyna Sikorska e-mail: katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl kom. 502 022 443 tel (32) 281-33-82   Anna Duliniec e-mail: anna.duliniec@grupasokrates.pl kom. 692 370...

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy, 25 marca br. znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493). Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy...

więcej informacji


Szanowni Państwo,  w związku z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej związanymi z wprowadzeniem w szkołach zmian w organizacji nauczania, oceniania, klasyfikowania oraz obowiązkowego wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość, ogłaszamy, że Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES przygotowuje pakiet materiałów dla dyrektorów oraz nauczycieli - w tym m.in. przykładowe zarządzenia, nowelizację statutu, wskazówki dotyczące zmian w ocenianiu uczniów a także porady dotyczące modyfikacji programów nauczania. Od 23 marca br. na adresy: biuro@grupasokrates.pl oraz dyrektor@grupasokrates.pl,...

więcej informacji