AktualnościSzanowni Państwo, 29 maja 2018 r. Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska podpisała Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. W związku z tym zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w  projekcie „System SOKRATES - generator oceny pracy nauczycieli” - innowacyjnego rozwiązania technologicznego, które będzie można bezpłatnie testować w swojej szkole/przedszkolu. Celem projektu jest wdrożenie działań zapewniających podnoszenie...

więcej informacji


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie i warsztaty dla kadry kierowniczej oświaty, prowadzone przez ekspertów, a zarazem praktyków. W czasie szkolenia zostaną wyjaśnione najistotniejsze kwestie wypływające ze zmian w przepisach dotyczących oceny pracy nauczyciela oraz ich wpływu na PRAKTYKĘ PRACY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA - działanie dyrektora, dokumentację wewnętrzną placówki oraz  potencjalne konsekwencje podjętych decyzji. Zostaną także omówione pułapki i możliwości ich uniknięcia w zakresie procedury oceniania oraz powiązań oceniania nauczycieli z innymi przepisami prawa. Program szkolenia uwzględnia...

więcej informacji


„RODO” W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ PO ZMIANACH W PRZEPISACH Z DNIA 25.05.2018r – PRZYGOTOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ DO PRZESTRZEGANIA NOWYCH PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników na zmiany w przepisach w celu zminimalizowania ryzyka kary i prawidłowego administrowania danych. Szkolenie skierowane jest do osób mających dostęp do baz danych w szkole i przedszkolu. Warsztat prowadzi ekspert sędzia Adam Skrzypek.   Najważniejsze zagadnienia: Najważniejsze zmiany – co zmieniło się po 25 maja 2018r i...

więcej informacji


W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM TEMATEM  GES SOKRATES ZAPRASZA  PAŃSTWA NA SZKOLENIE :   WYMAGANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRAKTYCE   Szanowny Państwo,  W wyniku ciągłych zmian zarządzanie szkołą staje się coraz większym wyzwaniem dla kadry kierowniczej oświaty. W związku z ciągłymi zmianami przepisów prawa oświatowego zapraszamy Państwa na szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz placówek, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę, dokumentację, wymagania oraz sprawdzić czy w zakresie planowanych kontroli oraz ewaluacji są na...

więcej informacji