AktualnościSzanowni Państwo Dyrektorzy,    zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.    Prosimy o udostępnienie informacji o materiałach wszystkim zainteresowanym osobom. Znajdą je Państwo na tej stronie.   Z wyrazami szacunku   Anna Ostrowska  Rzecznik Prasowy  Ministerstwa Edukacji i Nauki 

więcej informacji


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów w celu współdziałania w realizacji projektu “Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej” Ogłaszający konkurs: Ministerstwo Edukacji i Nauki I. Podstawa prawna Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa “Sokrates”, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w...

więcej informacji


Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem została poproszona o zebranie środowisk chętnych do dołączenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Stąd gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółami akcji, które znajdują się na stronie: https://wspierajseniora.pl/ , a także bardzo proszę o rozpropagowanie informacji o niej wśród swoich organizacji i czynne włączenie się w pomoc seniorom.   Jeśli Państwa organizacje chcą dołączyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów proszę o informację na adres: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl     Poniżej, krótki...

więcej informacji


Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół branżowych i techników do udziału w bezpłatnych, dwuetapowych szkoleniach. Pierwsze z nich jest adresowane do nauczycieli ze szkół o profilu gastronomicznym, a kolejne o profilach: hotelarstwo-turystyka, logistyka i spedycja, marketing, fryzjerstwo i kosmetologia oraz mechanika pojazdów. Podczas szkolenia uczestnicy wcielą się w rolę menedżerów wirtualnych przedsiębiorstw i podejmą decyzje biznesowe dotyczące wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.   Webinaria z symulacji branżowych    Symulacje branżowe to cykl szkoleń przygotowany przez Krajowe...

więcej informacji