Nasza oferta

AktualnościW ciągu ostatnich miesięcy cyfrowa transformacja wprowadziła wiele zmian i usprawnień do systemu edukacji. Nowe technologie otworzyły zupełnie nowe możliwości angażowania uczniów i wzbudzania ich pasji do nauki. W związku z tym zapraszamy na webinar, podczas którego razem z firmą Intel opowiemy o tym, jak wygląda przyszłość edukacji w nowej erze nauczania. Zaprezentujemy też najnowsze technologie i rozwiązania dostępne w Polsce oraz przyjrzymy się sytuacji polskiego systemu edukacji z różnych perspektyw. W planowanej debacie „Przyszłość...

więcej informacji


SPIS AKTÓW PRAWNYCH PODPISANYCH W OSTATNICH TYGODNIACH  Typ aktu Tytuł Pliki Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza...

więcej informacji


Platforma edukacyjna Ministra Edukacji i Nauki - Zintegrowana Platforma Edukacyjna zyskała nowy wygląd i funkcjonalności. Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany objęły m.in. warstwę wizualną, dzięki czemu serwis stał się bardziej przejrzysty oraz przyjazny dla użytkownika. Nowa odsłona www.zpe.gov.pl  Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy. Nie uległy zmianie założenia platformy – wszystkie materiały są bezpłatne i ogólnodostępne, a dostęp do kreatora materiałów i funkcjonalności...

więcej informacji


Zniesienie ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej i monitorowania jako form nadzoru pedagogicznego, które generują biurokrację szkolną, to główne założenia rozporządzenia podpisanego 30 sierpnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Dzięki tym zmianom nauczyciele nie będą obciążeni nadmiernymi obowiązkami biurokratycznymi. Po wejściu w życie rozporządzenia nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach: kontroli; wspomagania.   Kontrola będzie prowadzona w szkole lub placówce, odpowiednio do zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z art. 55 ustawy – Prawo oświatowe, w...

więcej informacji