Nasza oferta

AktualnościDoskonalenie kompetencji dyrektorów w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego – priorytet MEiN w r. szk. 2023/2024. System edukacyjny w Polsce zakłada określoną celowość i etapowość oraz konkretne wytyczne dotyczące oceniania, które z jednej strony wymaga świadomości i zastosowania przepisów oraz ich znaczenia w praktyce, z drugiej zaś stawia przed oceniającymi wymóg rozumienia aspektów psychoedukacji i potrzeb rozwojowych uczniów. Mając tę wiadomość, dyrektor każdej szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego w formie kontroli oraz wspomagania, odpowiada...

więcej informacji


  W nawiązaniu do opracowanych i opublikowanych przez MEiN w czerwcu 2023 r. obowiązkowych wykazów dokumentów, których obowiązek prowadzenia wypływa wprost z przepisów prawa, przygotowaliśmy szkolenie dla dyrektorów szkół oraz przedszkoli, w czasie którego szczegółowo zostaną omówione wykazy i ewentualne uzupełnienia oraz dokumentacja, która wymagana jest w czterech, wskazanych przez Resort obszarach: - dokumentacja dyrektora, dokumentacja nauczyciela, - dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz edukacji włączającej, - dokumentacja związana z bezpieczeństwem, wypoczynkiem, - dokumentacja związana z...

więcej informacji


NADZÓR PEDAGOGICZNY i zmiany w przepisach oświatowych 2023/2024 - wymagania, zadania, dokumentacja WARSZTATY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI Zapraszamy Państwa na szkolenie dla dyrektorów jednostek systemu oświaty, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące zarówno dokumentacji nadzoru pedagogicznego, jak również czynności oraz działań dyrektora, a także wymagań państwa wobec szkół i placówek oraz kwalifikacji nauczycieli, zmian w wymaganiach dotyczących odbiurokratyzowania szkół i placówek, a także innych zmian w przepisach prawa oświatowego projektowanych od 1 września 2023 r....

więcej informacji


Jak co roku resort MEiN wyznacza główne kierunki polityki oświatowej, które są swoistymi wytycznymi i drogowskazami dla organów prowadzących oraz jednostek systemu oświaty. Kierunki polityki oświatowej obowiązkowo ujęte są w każdym planie nadzoru dyrektora zarówno w formie kontroli, jak i w formie wspomagania pracy nauczycieli. W związku z tym proponujemy aby zaprezentowany poniżej repertuar szkoleń stał się częścią planów nadzoru zgodnie z indywidualnymi potrzebami Państwa szkół, przedszkoli i placówek. Wykorzystajcie nasze 16-letnie doświadczenie i wspólnie...

więcej informacji