DYREKTOR Z KLASĄ! – TRENING

We współczesnym świecie edukacji, podobnie jak w biznesie liczą się osiągane rezultaty oraz metody, które są stosowane, aby je osiągnąć. Nie sposób jednak mówić o sukcesie bez uwzględnienia ludzi, którzy na ten sukces wspólnie pracują, dążąc do postawionym im celów. Jednak osiąganie tych celów często utrudniają skomplikowane i trudne wymagania, jakie towarzyszą pełnieniu funkcji szefa.

Zagadnienia:

  • ćwiczenia w zakresie kreowania własnego wizerunku,
  • skuteczne techniki umożliwiające poznanie cech i możliwości pracowników,
  • ćwiczenie osobistych umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na pracowników,
  • ćwiczenia w diagnozowaniu procesu grupowego w radzie pedagogicznej oraz rozpoznawaniu zjawiska mobbingu,
  • rozwiązywanie przykładowych problemów, konfliktów, trudności w relacjach personalnych,
  • poznanie i stosowanie metody konfrontacji w pracy dyrektora.

Uwaga: Każdy uczestnik proszony jest o zaopatrzenie się w wygodny dla siebie strój, który zapewni mu komfort w czasie sesji treningowej.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin dydaktycznych