JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI SPRAWNEGO CZYTANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI

Zagadnienia:

  • poznanie metod stymulowania nauki czytania;
  • pogłębienie wiedzy na temat nowoczesnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie umiejętności czytania;
  • zapoznanie z najnowszymi technikami rozwijającymi umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie