KOLOROTERAPIA NA ZAJĘCIACH Z DZIEĆMI

Koloroterapia (chromoterapia) była znana i praktykowana już w starożytności. Od wieków używano wiedzy o kolorach do przywracania harmonii w organizmie człowieka. Kolory otaczają nas zewsząd jednak nie zawsze jesteśmy świadomi tego, jaką niosą ze sobą siłę i potencjał.
Warsztat ten, przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, chcących wykorzystywać terapeutyczną moc barwy na zajęciach, nauczyć się jak stymulować lub wyciszać uczniów podczas zajęć, jak projektować ciekawe lekcje z wykorzystaniem biblioterapii, dramaterapii, plastykoterapii w pracy i terapii kolorem.
Zagadnienia:

  • zapoznanie z terapeutycznymi walorami kolorów;
  • projektowanie zajęć opartych na terapii kolorem;
  • tworzenie „banku pomysłów” do pracy twórczej z kolorem;
  • uświadomienie wpływu kolorów na rozwój sfery emocjonalnej człowieka.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych: cena ustalana indywidualnie