Nasza oferta


NAUKA CZYTANIA WG METODY PROF. J. CIESZYŃSKIEJ

Moduł I

Nauczyciele coraz częściej stają przed trudnym zadaniem niesienia pomocy dzieciom, dla których nauka czytania jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w ramach edukacji elementarnej. Warto zadać sobie pytanie: czy dominujące obecnie w dydaktyce metody nauki czytania spełniają oczekiwania nauczycieli a przede wszystkim potrzeby dzieci? Zapraszamy nauczycieli przedszkola oraz kształcenia zintegrowanego na kurs nauki czytania wg metody prof. Cieszyńskiej. Każdy uczestnik otrzyma skrypt z materiałami przydatnymi na zajęciach z dziećmi i będzie miał możliwość uczestniczenia w kolejnych etapach szkoleń, które zostaną zaproponowane jako warsztaty dla nauczycieli chcących pracować według proponowanej metody.

Zagadnienia:

  • poznanie podstawowych wiadomości o rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej dziecka;
  • ukazanie zasad prowadzenia zajęć wg metody prof. Cieszyńskiej;
  • analiza 5 etapów nauki czytania wg metody prof. Cieszyńskiej;
  • zapoznanie z ćwiczeniami, scenariuszami i narzędziami pracy wykorzystywanymi w pracy wg metody nauki czytania prof. Cieszyńskiej.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych


Moduł II

Nauczyciele, którzy posiedli już wiedzę na temat teoretycznych podstaw metody nauki czytania wg prof. J. Cieszyńskiej, w trakcie tego spotkania nabędą umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Nauczą się tworzyć własne scenariusze zajęć oraz zbiory ćwiczeń wykorzystywanych także w pracy dydaktyczno-wyrównawczej z dzieckiem, które nie potrafi nauczyć się czytać. Dzięki doświadczeniom zdobytym przez praktyków otrzymają opracowany program autorski oraz gotowe propozycje zajęć, a tym samym wzbogacą swój warsztat pracy.

Zagadnienia:

  • nabycie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć nauki czytania wg. prof. J. Cieszyńskiej z uwzględnieniem specyfiki grupy,
  • poszerzenie bazy ćwiczeń, zabaw oraz innych form oddziaływania na dziecko w celu uproszczenia procesu nabywania umiejętności czytania,
  • zapoznanie z programem autorskim nauki czytania wg. prof. J. Cieszyńskiej,
  • tworzenie szkicu własnego programu autorskiego w oparciu o w/w metodę.

 Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych