REALIZACJA IDEI EDUKACJI REGIONALNEJ W PRZEDSZKOLU

„Kto nie umie być patriotą swojej wsi, swojego miasta, ten nie jest zdolny do jakiegokolwiek patriotyzmu.”
(Cyt. Stanisław Pajka)

Edukacja regionalna jest formą kształcenia skierowaną do ludzi zamieszkujących określony region. Zawiera się w kształceniu ogólnym, jako jego integralna cześć. Jej głównym zadaniem jest, wprowadzenie dziecka w świat wartości i poczucia własnej tożsamości, przynależności do określonej grupy społecznej. Jest to wiedza o tym, skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie. Szkolenie z zakresu edukacji regionalnej w szkole i przedszkolu, podsuwa pomysły i daje wskazówki jak w łatwy i ciekawy sposób realizować treści o środowisku lokalnym – jego historii i kulturze. Wskazuje narzędzia, metody pracy i środki, które pozwolą poznać i zrozumieć historię swojej małej ojczyzny.

Zagadnienia:

  • prezentowanie treści edukacji regionalnej;
  • zapoznanie z repertuarem gier i zabaw dotyczące tematyki regionalnej;
  • przybliżenie sposobów aktywizowania dzieci w trakcie zajęć realizujących ideę edukacji regionalnej.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie