RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI RODZICÓW

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności nauczyciela, który niejednokrotnie budując współpracę z rodzicami napotyka na wiele trudności przejawiających się w postawie, komunikacji, aktywności rodziców swoich uczniów.
Warto, aby każdy nauczyciel wiedział, jakie pułapki na niego czyhają np. ze strony rodzica agresywnego, nieufnego, pretensjonalnego lub manifestującego poczucie własnej wyższości. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka i opiera się o doświadczenia, a także rzetelną wiedzę pedagogiczno – psychologiczną.

Zagadnienia:

  • poznanie wybranych stylów i technik komunikowania się z rodzicem;
  • nabycie wiedzy na temat radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z udziałem rodziców;
  • poznanie możliwości diagnozowania typów rodzica;
  • zapoznanie się ze sposobami wychodzenia z sytuacji konfliktowych;
  • radzenie sobie z krytycznymi opiniami;
  • zasady asertywności.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie