WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób występujących publicznie lub planujących tego typu aktywność zawodową. Szczególnie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, wizytatorów, doradców metodycznych, szkolnych liderów WDN.

Uczestnicy szkolenia poznają korzyści skutecznej autoprezentacji. Poznają jakie cechy charakteryzują dobrą autoprezentację. Zapoznają się z różnymi sposobami dopasowywania treści oraz formy wystąpień do danego audytorium.

PREZENTER, czyli przełamywanie barier komunikacyjnych:

 • uczestnicy nauczą się budować stan pewności siebie w wystąpieniach publicznych,
 • nauczą się redukować niepożądany stres oraz tremę,
 • nauczą się zapobiegać podstawowym problemom związanym z budowaniem wiarygodnego wizerunku,
 • poznają jak duże znaczenie ma wygląd zewnętrzny oraz dowiedzą się co warto zaznaczyć w danym ubiorze.

AUDYTORIUM, czyli etyczne sposoby wywierania wpływu:

 • uczestnicy zapoznają się z procesem budowania wrażenia i wywierania wpływu na odbiorców wystąpienia publicznego,
 • nauczą się wpływać na stany emocjonalne audytorium: wzbudzanie zaufania, zainteresowania, gotowości do podjęcia decyzji ,
 • nauczą się utrzymywać zainteresowanie audytorium,
 • poznają zasady utrzymywania kontaktu wzrokowego z uczestnikami prezentacji.

KOMUNIKACJA czyli warsztat mówcy publicznego:

 • uczestnicy szkolenia poznają wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas prezentacji oraz praktyczne metody jego wykorzystania,
 • zapoznają się ze znaczeniem kanałów percepcyjnych poszczególnych typów odbiorców i praktycznymi sposobami wykorzystania ich,
 • poznają wpływ poprawnej gestykulacji oraz sposoby kierowania uwagą odbiorców za pomocą gestykulacji oraz postawy ciała,
 • nauczą się efektywnie określać cel wystąpienia i jego tematykę oraz poznają zależne od planowanych efektów style prezentacji,
 • poznają metody doboru słownictwa do prezentacji,
 • poznają zasady organizacji wystąpienia.

MIEJSCE I NARZĘDZIA

 • uczestnicy poznają sposoby kierowania uwagą audytorium poprzez umiejętne wykorzystanie przestrzeni do prezentacji,
 • nauczą się efektywnie wykorzystywać pomoce wizualne i multimedialne,

 Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych