ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM W DOKUMENTACJI I PRAKTYCE

Zapraszamy na szkolenie na które warto przynieść możliwie znaczna część swojej dokumentacji i dowiedzieć się co należy zmienić czego wcale nie trzeba robić a co tak na prawdę trzeba stworzyć na nowo.

Zagadnienia:

  • oceniania
  • planowania pracy dydaktycznej
  • dopuszczania i budowy programów
  • monitorowania podstawy programowej
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • realizacji zajęć dodatkowych

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie